unidentplus.ro Web analytics

0746.106.454 - office@unidentplus.ro

Privacy Policy

Prelucrarea datelor cu caracter personal

SC UNIDENT PLUS SRL  este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 36793/06.10.2015.

Vă aducem la cunoștință că generarea și utilizarea unui cont pe site-ul nostru implică prelucrarea, de către UNIDENT PLUS S.R.L., a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Protejarea siguranței și securității datelor personale este importantă pentru noi și dorim să vă asigurăm de faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri legitime, doar în baza consimțământului dumneavoastră, cu respectarea principiilor impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR) și de practicile comerciale etice.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt numele, prenumele,  telefon,  adresa de email, adresa livrare . Datele cu caracter personal menționate vor fi prelucrate atât pentru menținerea informațiilor de contact cât și în scop de marketing și pentru primirea newsletter-ului.  Datele cu caracter personal nu vor fi transferate  către o o altă persoană decât operatorul. Datele cu caracter personal vor fi stocate și utilizate pe durata pe care vă veți menține contul pe site-ul http://www.unidentplus.ro/. Nu există un proces decizional automatizat de prelucrare a datelor cu caracter personal, incluzând crearea de profiluri.

Prin confirmarea abonării la newsletter vă dați acordul pentru ca UNIDENT PLUS S.R.L. să vă poată transmite informațiile importante pentru dumneavoastră privind produsele, serviciile și promoțiile furnizate prin intermediul site-ului http://www.unidentplus.ro/. 

Dacă în orice moment doriți să vă dezabonați, puteți face aceasta prin accesarea contului dumneavoastră.

Dacă veți utilizați contul pentru achiziția de produse/servicii de la UNIDENT PLUS S.R.L., vă aducem la cunoștință că vor fi prelucrate și datele cu caracter personal necesare facturării. Aceste date cu caracter personal vor fi transferate către SMG FINANCIAL SOLUTIONS S.R.L , serviciul de contabilitate fiind externalizat.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ:

În calitate de persoană fizică vizată aveți dreptul de a solicita operatorului următoarele:

-  accesul la datele dumneavoastră;

-  rectificarea datelor dumneavoastră

-  ștergerea datelor dumneavoastră;

-  restricționarea prelucrării;

-  dreptul de a vă opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră;

-  dreptul la portabilitatea datelor.

-  dreptul de a retrage consimțământul, fără a fi afectată legalitatea prelucrării până la momentul retragerii acestuia.

 

Aceste drepturi pot fi exercitate de către dumneavoastră prin formularea unei Notificări/cereri scrise la adresa de email office@unidentplus.ro, sau la adresa Bulevardul Ferdinand I, nr. 17, ap 2, Bucuresti, sectorul 2.